Xem Thời Tiết Hôm Nay - Dự Báo Thời Tiết Online Miễn Phí

Dự báo thời tiết 7 ngày sắp tới

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

Dự báo thời tiết là ứng dụng của khoa học và công nghệ để dự đoán trạng thái của khí quyển trong một thời gian trong tương lai và một địa điểm nhất định. Chúng ta đã cố gắng dự đoán thời tiết chính thức kể từ ít nhất là vào thế kỷ 19. Dự báo thời tiết được thực hiện bằng cách thu thập dữ liệu định lượng về trạng thái hiện tại của khí quyển và sử dụng hiểu biết khoa học về các quá trình khí quyển để dự đoán cách thức khí quyển sẽ diễn biến.